Η μεταφορά των λογαριασμών παροχών κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα είναι μια απλή διαδικασία.

Also available in: English, Русский, Italiano

Η αλλαγή του ονόματος στο οποίο θα εκδίδονται οι λογαριασμοί παροχών κοινής ωφελείας (ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, αποχέτευση) του σπιτιού σας είναι στην Ελλάδα μια απλή διαδικασία.
Πως μεταφέρονται οι λογαριασμοί παροχών κοινής ωφελείας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη;
Οι οικιακοί λογαριασμοί μπορούν να μεταφερθούν στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη του ακινήτου αμέσως μετά την υπογραφή του σχετικού αγοραπωλητήριου συμβολαίου.
Ηλεκτρικό Ρεύμα:
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Ελλάδας (ΔΕΗ) είναι ο πάροχος όλων των σχετικών υπηρεσιών της χώρας. Η ιστοσελίδα της ΔΕΗ διαθέτει πληροφορίες και στα αγγλικά και στα ελληνικά σχετικά με τις χρεώσεις των υπηρεσιών, την πληρωμή των λογαριασμών, την χρέωση εκτός ωρών αιχμής, την διακοπή της παροχής, την λήξη ή την διαδοχή στη σχετική σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια.
Σύνδεση/Αποσύνδεση
Μόλις εγκατασταθείτε στο νέο σας ακίνητο, θα πρέπει να πάτε ο ίδιος στο κοντινότερο κατάστημα της ΔΕΗ για να υπογράψετε νέο συμβόλαιο ηλεκτροδότησης. Η υπογραφή του συμβολαίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου.
Για να υπογράψετε το νέο συμβόλαιο ηλεκτροδότησης του ακινήτου σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα εξής δικαιολογητικά:
ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)
Αστυνομική Ταυτότητα ή κάποιο άλλο έγγραφο από το οποίο να μπορεί να γίνει η ταυτοποίησή σας
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου
Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος από τον προηγούμενο χρήστη (ιδιοκτήτη ή ένοικο) του ακινήτου ή τον αριθμό παροχής, που αναγράφεται στο κιβώτιο του μετρητή
Ηλεκτρολογικό σχέδιο του ακινήτου (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη), κατάλληλα θεωρημένο, αν το προηγούμενο είχε κατατεθεί στη ΔΕΗ πάνω από 14 χρόνια πριν.

Γενικότερα η διαδικασία θα ολοκληρωθεί γρηγορότερα εάν ο χρήστης του ακινήτου, που αποχωρεί, πάει στο κατάστημα της ΔΕΗ μαζί με τον νέο χρήστη, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη διαδοχή στην σύμβαση προμήθειας, χωρίς να χρειαστεί να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.
Με την υπογραφή του συμβολαίου προμήθειας ρεύματος θα χρειαστεί να καταβάλλετε ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι της μελλοντικής σας κατανάλωσης ρεύματος. Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται με βάση το μέγεθος του ακινήτου και το είδος της παροχής και συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο σας λογαριασμό.
Όταν σκοπεύετε να αποχωρήσετε από ένα ακίνητο, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια «αίτηση αποσύνδεσης» ή διακοπής του συμβολαίου προμήθειας, την οποία θα υποβάλλετε στο τοπικό γραφείο της ΔΕΗ λίγες ημέρες πριν από την αποχώρησή σας. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορείτε να κανονίσετε ένα ραντεβού για να έρθει κάποιος υπάλληλος της ΔΕΗ και να καταγράψει την ένδειξη του μετρητή σας, ή να δώσετε την ένδειξη εσείς οι ίδιοι. Στη συνέχεια, και αφού διακοπεί η σύνδεση, εκδίδεται ο τελικός σας λογαριασμός, ο οποίος σας αποστέλλεται στην νέα σας διεύθυνση. Το οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται με βάση την πραγματική κατανάλωση, ενώ συμψηφίζεται η προκαταβολή έναντι κατανάλωσης ρεύματος που είχατε δώσει στην αρχή. Σε περίπτωση που η κατανάλωση είναι μικρότερη και απομένει υπόλοιπο από την προκαταβολή, αυτό θα σας επιστραφεί.
Όταν λάβετε τον πρώτο σας λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, ενδεχομένως να πελαγώσετε με όλες τις πληροφορίες που περιέχει. Στο link που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την ανάλυση του λογαριασμού σας:
http://www.dei.gr/Documents/LOGARIASMOS_EN.html (στα αγγλικά)
http://www.dei.gr/Documents/LOGARIASMOS.html (στα ελληνικά)
Θα δείτε ότι ο λογαριασμός σας είναι χωρισμένος σε 3 μέρη και, πέραν των χρεώσεων από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, περιλαμβάνει και τις χρεωπιστώσεις υπέρ του εκάστοτε Δήμου, στον οποίο ανήκετε. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται η αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων, ο φωτισμός των δρόμων κ.λ.π (χρεώσεις ανάλογες με τα δημοτικά τέλη άλλων χωρών), καθώς και οι χρεώσεις υπέρ της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης (ΝΕΡΙΤ). Εάν δεν πληρώσετε το ποσό που σας αναλογεί για τις ανωτέρω υπηρεσίες, το υπόλοιπο θα εμφανίζεται στο τρίτο πεδίο του λογαριασμού σας. Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ σας λογαριασμός εκδίδεται ανά 4 μήνες και βασίζεται στην ένδειξη που έχει ληφθεί από τον μετρητή σας, κάθε δύο μήνες θα λαμβάνετε όμως και έναν λογαριασμό ΕΝΑΝΤΙ, ο οποίος υπολογίζεται στο περίπου με βάση τα ιστορικά στοιχεία του πελάτη. Το ποσό του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού συμψηφίζεται με την έκδοση του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ, που ακολουθεί. Θα σας συμβουλεύαμε να καταβάλετε το ποσό του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού, καθώς το κόστος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ανάλογα με την πραγματική κατανάλωσή σας. Εάν επομένως δεν πληρώσετε το ποσό «έναντι», η χρέωση για την ήδη πραγματοποιηθείσα κατανάλωση δεν μηδενίζεται. Αντίθετα θα χρεωθείτε περισσότερο για την μελλοντική σας χρήση.
Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ μπορούν να εξοφληθούν και μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάτε με έναν λογαριασμό σας στο υποκατάστημα της Τράπεζάς σας.
Νερό:
Oι υπηρεσίες ύδρευσης παρέχονται στην Ελλάδα από τους κατά τόπους Δήμους, στους οποίους θα βρείτε τα τοπικά γραφεία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) είναι ο πάροχος των υπηρεσιών ύδρευσης του νησιού, προμηθεύοντας με πόσιμο νερό και με νερό οικιακής χρήσης όλες τις περιοχές της Ρόδου. Οι περισσότερες περιοχές εξυπηρετούνται σήμερα από το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, που καταλήγει σε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Αν, όμως, το σπίτι σας βρίσκεται σε περιοχή στην οποία το δίκτυο δεν έχει φτάσει ακόμη, τότε τα λύματα του ακινήτου σας θα συγκεντρώνονται σε μια ιδιωτική σηπτική δεξαμενή.

Νέα παροχή νερού:
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας με το δίκτυο ύδρευσης θα βρείτε στην τοπική επιχείρηση ύδρευσης του Δήμου σας ή στο σχετικό Δημοτικό Γραφείο. Για να υποβάλλετε αίτηση νέας σύνδεσης θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας, ενώ θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι ίσως χρειαστεί να περάσουν αρκετές ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
Η χρέωση της προμήθειας νερού στην Ελλάδα βασίζεται στην ένδειξη του μετρητή, ενώ οι χρεώσεις διαφέρουν από Δήμο σε Δήμο. Συνήθως, όμως, η χρέωση είναι κλιμακωτή, όπως και με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: όσο περισσότερο νερό καταναλώσετε, τόσο περισσότερά θα πληρώσετε!
Δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών του νερού μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.