Βήμα 1: Έρευνα Αγοράς

Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα καλύτερα ακίνητα και θα καταρτίσουμε έναν κατάλογο με αυτά που θέλετε να δείτε. Α Η κλήση zoom είναι ο προτιμώμενος τρόπος αλληλεπίδρασης, καθώς μπορούμε να σας ξεναγήσουμε στο ακίνητο είτε μέσω μιας γκαλερί φωτογραφιών και κατόψεων είτε μέσω μιας εικονικής τρισδιάστατης ξενάγησης, όπου υπάρχει.

Βήμα 2: Υποδείξεις

Εργαζόμαστε σύμφωνα με το πρόγραμμά σας και είμαστε σε θέση να οργανώσουμε σημαντικό αριθμό υποδείξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως εντός 48 ωρών. Οι υποδείξεις μας μπορούν επίσης να οργανωθούν online.

Βήμα 3: Προσφορά και Διαπραγμάτευση

Εμείς θα ενεργούμε ως διαμεσολαβητές μεταξύ εσάς και του πωλητή, διασφαλίζοντας ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία με σαφείς όρους.

Βήμα 4: Επιστολή Προθέσεων

Μόλις επιτευχθεί μια συμφωνία, ετοιμάζουμε ένα μη δεσμευτικό έγγραφο με τη μορφή επιστολής προθέσεων (L.O.I.) που υπογράφεται και από τα δύο μέρη και περιγράφει τους όρους της συμφωνίας. Η L.O.I. επιτρέπει μια περίοδο 30 ημερών για τη διενέργεια του Due Diligence (Έλεγχος Δέουσας Επιμέλειας), ενώ ταυτόχρονα ο πωλητής δεσμεύεται  να μην διαπραγματευτεί παράλληλα με άλλον αγοραστή. 

Βήμα 5: Δικηγόρος & Έλεγχος Δέουσας Επιμέλειας

Αν και δεν είστε υποχρεωμένοι σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα νομική εκπροσώπηση. Ο δικηγόρος σας θα συντονίσει τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας. Σημαντικός αριθμός διεθνών δικηγορικών γραφείων έχουν γραφεία στην Αθήνα και παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Βήμα 6 : Συμβολαιογραφική Πράξη Αγοράς

Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι επιτυχές και επιθυμείτε να προχωρήσετε στην πώληση, ο δικηγόρος σας θα ορίσει συμβολαιογράφο. Ο συμβολαιογράφος θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του συμβολαίου πώλησης, τη συλλογή εγγράφων και την εκτέλεση. Συνήθως απαιτούνται τέσσερις έως έξι εβδομάδες για την εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης μετά την ολοκλήρωση του νομικού και τεχνικού ελέγχου. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, καθώς και τα δύο μέρη μπορούν να αναθέσουν στους δικηγόρους τους να υπογράψουν εκ μέρους τους.

Βήμα 7 : Έξοδα Αγοράς

Το κόστος για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα είναι 3,09% φόρος μεταβίβασης, 1,2% αμοιβή δικηγόρου, 1,2% συμβολαιογράφου και 3% αμοιβή μεσίτη. Οι επαγγελματικές αμοιβές υπόκεινται σε ΦΠΑ 24%. Το κόστος της έκθεσης του τοπογράφου μηχανικού για ένα πολυτελές ακίνητο ξεκινά από περίπου €5.000

Βήμα 8 : Golden Visa

Εάν είστε πολίτης τρίτης χώρας, μπορείτε να υπαχθείτε στο ελληνικό πρόγραμμα Golden VISA, το οποίο επιτρέπει στον εαυτό σας και την οικογένειά σας απεριόριστη διαμονή στην Ελλάδα, εφόσον είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που αγοράσατε, καθώς και το πλεονέκτημα της απεριόριστης μετακίνησης εντός της ζώνης Σένγκεν.