Η ιδιοκτησία ενός ακινήτου στην Ελλάδα συνοδεύεται τώρα από μεγαλύτερα οφέλη!

Ποιος είναι επιλέξιμος;
Όλοι οι πολίτες όλων των εθνικοτήτων είναι επιλέξιμοι για το ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa, με τους ίδιους ακριβώς όρους. Η άδεια παραμονής είναι διαθέσιμη σε Ρώσους, Κινέζους, Αμερικανούς, Καναδούς, Ισραηλινούς, Αραβες και κάθε άλλον μη Ευρωπαίο πολίτη.

Τι γίνεται με τα μέλη της οικογένειας;
Τα παιδιά κάτω των 21 ετών, οι γονείς, ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης (που έχει συναφθεί στην Ελλάδα) και τα πεθερικά του κύριου επενδυτή μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια επένδυση και να εκδώσουν επίσης μόνιμη ευρωπαϊκή άδεια διαμονής.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της άδειας διαμονής στην Ελλάδα;
- Μπορείτε να παραμείνετε συνεχώς στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της άδειας διαμονής.
- Μπορείτε να ταξιδέψετε άνευ όρων σε οποιαδήποτε άλλη από τις 26 χώρες του Σένγκεν χωρίς θεώρηση, εφόσον η διαμονή σας στις χώρες αυτές δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε κάθε περίοδο 6 μηνών.
- Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, όπως κάθε Έλληνας πολίτης.

Χώρος Σένγκεν

Ποιες είναι οι 26 χώρες Σένγκεν;: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις;
Για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα για τη Χρυσή Βίζα, πρέπει να έχετε στην κατοχή σας ακίνητο αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Είναι επίσης δυνατόν να είστε συνιδιοκτήτης ενός ακινήτου, εφόσον το μερίδιό σας στο ακίνητο ισούται ή υπερβαίνει τα 250.000 €.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ο Βόρειος, ο Κεντρικός και ο Νότιος Τομέας της Αθήνας στην Περιφέρεια Αττικής, τα νησιά Μύκονος, Σαντορίνη και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ελάχιστη αξία έχει αυξηθεί σε 500.000 ευρώ.

Πόσο διαρκεί η άδεια διαμονής;
Ανανεώνεται επ' αόριστον κάθε 5 χρόνια, εφόσον η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στο όνομα του αιτούντος.

Ποιο είναι το κόστος που συνδέεται με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την άδεια διαμονής για τους ιδιοκτήτες ακινήτων;
Οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται μόνο στο τέλος θεώρησης, το οποίο ανέρχεται σε 75 ευρώ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου διμερείς συμφωνίες προβλέπουν μειωμένο τέλος ή απαλλαγή από αυτό.

Το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, καθώς διαθέτει φιλικούς όρους, ελαχιστοποιώντας τόσο το ύψος του απαιτούμενου κεφαλαίου όσο και με τη βοήθεια των επενδυτικών συμβούλων είναι εύκολο να αποκτηθεί. Πρόκειται για βίζα επενδυτή και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον εφόσον ο κύριος αιτών διατηρεί την επένδυση, ενώ δεν υπάρχει καμία απολύτως απαίτηση παραμονής στην Ελλάδα.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση της άδειας διαμονής;
Εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός 2 μηνών από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή έφτασε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο αιτών δεν επηρεάζεται από τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησής του. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει απόδειξη που επιβεβαιώνει την υποβολή της αίτησης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της αίτησης εξαρτάται από τη συγκεκριμένη τοποθεσία όπου υποβλήθηκε η αίτηση και τον όγκο των εκκρεμών αιτήσεων. Οι αρχές έχουν λάβει εντολή να δίνουν προτεραιότητα σε αυτού του είδους τις αιτήσεις και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις εντός δύο μηνών. Εάν η αίτηση για άδεια διαμονής υποβάλλεται για πρώτη φορά, μπορεί να εκδοθεί απόδειξη υποβολής, ακόμη και αν τα δικαιολογητικά σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη ή το ιατρικό πιστοποιητικό του αιτούντος θα υποβληθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Μόλις αποκτήσετε το ακίνητό σας, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον τόπο κατοικίας σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στον Δήμο όπου βρίσκεται το ακίνητό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση, επικοινωνήστε με τον Δήμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητό σας.

Για κατάλογο όλων των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Αρχών, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικότερες πληροφορίες εδώ