Η Greece Sotheby's International Realty δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και θα σας εξυπηρετήσουμε ευχαρίστως.

Σεβόμαστε τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών σας δεδομένων και αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συμμορφώνεται πλήρως με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και τους επικαιροποιημένους Κανονισμούς για την Ηλεκτρονική Ιδιωτικότητα.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή/και τις υπηρεσίες μας, συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου παρακάτω.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική απορρήτου για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριστούμε.

Πίνακας περιεχομένων

 1. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα πολιτική
 2. Αρχές προστασίας δεδομένων που ακολουθούμε
 3. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα
 4. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε για εσάς
 5. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
 6. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα
 7. Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 8. Πόσο καιρό μπορούμε να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 9. Διατάξεις opt-in και ot-out για το μάρκετινγκ.
 10. Πώς ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας
 11. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies
 12. Στοιχεία επικοινωνίας

Ορισμοί

Προσωπικά δεδομένα - κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
Επεξεργασία - κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Υποκείμενο των δεδομένων - το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Παιδί - φυσικό πρόσωπο κάτω των 16 ετών.
Εμείς/εμείς (είτε με κεφαλαίο είτε χωρίς κεφαλαίο) - η Εταιρεία με την επωνυμία "Greece Sotheby's International Realty"

Αρχές προστασίας δεδομένων

Υποσχόμαστε να ακολουθήσουμε τις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Processing is lawful, fair, transparent. Our Processing activities have lawful grounds. We always consider your rights before Processing Personal Data. We will provide you information regarding Processing upon request.

 • Η επεξεργασία περιορίζεται στο σκοπό. Οι δραστηριότητές μας στην Επεξεργασία ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα Προσωπικά Δεδομένα.
 • Ο ιστότοπός μας συμμορφώνεται με την Αρχή της Ελαχιστοποίησης των Δεδομένων και, ως εκ τούτου, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο την ελάχιστη ποσότητα Προσωπικών Δεδομένων που απαιτείται για οποιονδήποτε σκοπό.
 • Η επεξεργασία περιορίζεται με μια χρονική περίοδο. Δεν θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.
 • Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων.
 • Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης - δηλαδή έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, ποια δεδομένα συλλέγονται, από πού λαμβάνονται και γιατί και από ποιον υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης - που σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγονται από/πάνω σας. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή απευθείας χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης - δηλαδή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ανησυχείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε δεν είναι σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατεθούν για αναθεώρηση και αλλαγή. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να τα τροποποιήσουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]. Η συνδρομή σας στα ενημερωτικά δελτία μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή εύκολα και γρήγορα κάνοντας κλικ είτε στον σχετικό σύνδεσμο διαγραφής, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλα τα ενημερωτικά δελτία, είτε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].
 4. Δικαίωμα διαγραφής - δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων από τα αρχεία μας.
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - δηλαδή, όταν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία - δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, για παράδειγμα στην περίπτωση άμεσου μάρκετινγκ.
 7. Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία - δηλαδή έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Αυτό το δικαίωμα μπορείτε να το ασκήσετε κάθε φορά που υπάρχει αποτέλεσμα της κατάρτισης προφίλ που παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά.
 8. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο ή, εάν είναι εφικτό, ως άμεση μεταφορά από έναν εκτελούντα την επεξεργασία σε άλλον.
 9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας - σε περίπτωση που απορρίψουμε το αίτημά σας βάσει των δικαιωμάτων πρόσβασης, θα σας δώσουμε τους λόγους για τους οποίους. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώθηκε το αίτημά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 10. Δικαίωμα για βοήθεια από εποπτική αρχή - δηλαδή έχετε το δικαίωμα για βοήθεια από εποπτική αρχή και το δικαίωμα για άλλα ένδικα μέσα, όπως η διεκδίκηση αποζημίωσης.
 11. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης - έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Πληροφορίες που μας έχετε παράσχει
Αυτές μπορεί να είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας σας κ.λπ. - κυρίως πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή μιας υπηρεσίας ή για τη βελτίωση της εμπειρίας σας ως πελάτη μαζί μας. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να μπορείτε να σχολιάσετε ή να εκτελέσετε άλλες δραστηριότητες στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα για εσάς
Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα από τα cookies και άλλα εργαλεία συνόδου. Για παράδειγμα, η διεύθυνση IP σας κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας σας ως πελάτη. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή βλέπετε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας, οι δραστηριότητές σας ενδέχεται να καταγράφονται. Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ο χρόνος πρόσβασης σε μια παρεχόμενη υπηρεσία και η διάρκεια αυτής της πρόσβασης, ο ιστότοπος που επισκεφτήκατε πριν έρθετε σε μια υπηρεσία ή ο ιστότοπος που θα επισκεφτείτε μετά την αποχώρησή σας από μια υπηρεσία, οι επιλογές και οι επιλογές που κάνετε, καθώς και οποιαδήποτε δεδομένα εισάγετε κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε αξιολόγησης στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο της συσκευής (που μπορεί να περιλαμβάνουν μοναδικούς αριθμούς αναγνώρισης συσκευής), το λειτουργικό της σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης και τις εφαρμογές που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της συσκευής, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τη διεύθυνση IP και τους αριθμούς τηλεφώνου των συσκευών σας.

Πληροφορίες από τους εταίρους μας
Συλλέγουμε πληροφορίες από τους έμπιστους συνεργάτες μας με επιβεβαίωση ότι έχουν νόμιμους λόγους να μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές μαζί μας. Πρόκειται είτε για πληροφορίες που τους έχετε παράσχει απευθείας είτε για πληροφορίες που έχουν συλλέξει για εσάς για άλλους νόμιμους λόγους. Δείτε τον κατάλογο των συνεργατών μας εδώ.

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες
Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να:

 • να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την εγγραφή του λογαριασμού σας, την παροχή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, την παροχή διαφημιστικών ειδών κατόπιν αιτήματός σας και την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μαζί σας και την ενημέρωσή σας για αλλαγές σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.
 • να βελτιώσετε την εμπειρία των πελατών σας,
 • εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από το νόμο ή τη σύμβαση,

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για νόμιμους λόγους ή/και με τη συγκατάθεσή σας.

Για λόγους σύναψης σύμβασης ή εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να σας ταυτοποιήσουν,
 • για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία ή να σας στέλνουμε/προσφέρουμε πληροφορίες,

Για λόγους έννομου συμφέροντος, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να σας στέλνουμε εξατομικευμένες προσφορές* (από εμάς και τους συνεργάτες μας),
 • να διαχειριζόμαστε και να αναλύουμε το πελατολόγιό μας (συμπεριφορά και ιστορικό) προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα, την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • να διεξάγει ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών,

Εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει διαφορετικά, θεωρούμε ότι το να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που είναι παρόμοιες ή ίδιες με τη συμπεριφορά περιήγησής σας αποτελεί έννομο συμφέρον μας.

Με τη συγκατάθεσή σας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία και προσφορές (από εμάς ή/και τους συνεργάτες μας),
 • για άλλους σκοπούς για τους οποίους έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας,

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε την υποχρέωση που απορρέει από το νόμο ή/και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τις επιλογές που προβλέπονται από το νόμο. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα. Θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής μόνο όταν αυτά είναι ανώνυμα. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την υπηρεσία που σας προσφέρουμε ή για άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα χρονικά όρια όπως ορίζονται παρακάτω.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για πρόσθετους σκοπούς που δεν αναφέρονται εδώ, αλλά είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Για να το κάνουμε αυτό, θα διασφαλίσουμε ότι:

 • η σύνδεση μεταξύ των σκοπών, του πλαισίου και της φύσης των προσωπικών δεδομένων είναι κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασία,
 • η περαιτέρω Επεξεργασία δεν θα βλάψει τα συμφέροντά σας και
 • θα υπάρχει κατάλληλη προστασία για την Επεξεργασία.

Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία και σκοπούς.

Ποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με αγνώστους. Τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν παρέχονται σε ορισμένες περιπτώσεις σε έμπιστους συνεργάτες μας, προκειμένου είτε να καταστεί δυνατή η παροχή της υπηρεσίας σε εσάς είτε να βελτιωθεί η εμπειρία σας ως πελάτη. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με:

Οι συνεργάτες επεξεργασίας μας:

Οι επιχειρηματικοί μας εταίροι:

 • Sotheby's Realty International

Συνεργαζόμαστε μόνο με εταίρους επεξεργασίας που είναι σε θέση να διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους ή δημόσιους λειτουργούς όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους εάν έχετε συναινέσει σε αυτό ή εάν υπάρχουν άλλοι νομικοί λόγοι για αυτό. Τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο για να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα παραμείνουν υπεύθυνα για τον χειρισμό των δεδομένων σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Οι διακομιστές μας βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Όταν το κάνουμε αυτό, διασφαλίζουμε ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους υπολογιστές μας ή/και σε ασφαλείς διακομιστές τρίτων που μας παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων υπό τον έλεγχό μας.

Τα στοιχεία αποθηκεύονται επίσης τοπικά στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους υπολογιστές μας, σε ένα αποθηκευτικό νέφος ή/και σε διακομιστές τρίτων που μας παρέχουν υπηρεσίες διακομιστή δεδομένων υπό τον έλεγχό μας. Η εταιρεία εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Πόσο καιρό μπορούμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή τους και για μέγιστη περίοδο 4 (τεσσάρων) ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της τελευταίας πρόσβασης του χρήστη στον ιστότοπό μας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πάντοτε σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την εγχώρια νομοθεσία. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν επίσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή να αποστείλετε γραπτό αίτημα από εσάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εάν αυτό απαιτηθεί, θα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας έχουν παρασχεθεί, αλλά παρακαλούμε να σημειώσετε: (1) ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη διαγραφή αυτών των δεδομένων από τους διακομιστές μας και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και (2) ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα απαραίτητα δεδομένα για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών ή την επιβολή των συμφωνιών μας. Λάβετε υπόψη σας ότι είμαστε σύμφωνοι με την Αρχή της Ελαχιστοποίησης των Δεδομένων και, ως εκ τούτου, απαιτούμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα ελάχιστα δυνατά προσωπικά δεδομένα για την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών μας. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή την ανάκληση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως παραπάνω.

Διατάξεις opt-in και ot-out για το μάρκετινγκ

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερωτικά δελτία για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω του ιστότοπού μας, για τα οποία, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ιστότοπός μας συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς για τα προσωπικά δεδομένα και ακολουθεί αυστηρή πολιτική opt-in σε σχέση με αυτές τις ενημερώσεις, όταν λαμβάνετε ρητές συναινέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο που υποδεικνύεται στον ιστότοπό μας.

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και να απαιτήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Σε κάθε περίπτωση, θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή να ενημερώσετε τη συνδρομή σας. Κάθε φορά που λαμβάνετε άμεσο μάρκετινγκ από εμάς, θα σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαγραφείτε. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τις διαφημιστικές/προωθητικές ενέργειες, στέλνοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Πώς ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας

Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ασφαλή. Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και τη μεταφορά δεδομένων (όπως το HTTPS). Χρησιμοποιούμε ανωνυμοποίηση και ψευδωνυμοποίηση, όπου είναι κατάλληλο. Παρακολουθούμε τα συστήματά μας για πιθανές ευπάθειες και επιθέσεις.

Παρόλο που προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Ωστόσο, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις κατάλληλες αρχές για παραβιάσεις δεδομένων. Θα σας ειδοποιήσουμε επίσης εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά σας. Θα κάνουμε ό,τι είναι εύλογα δυνατό για να αποτρέψουμε παραβιάσεις της ασφάλειας και να συνδράμουμε τις αρχές σε περίπτωση που προκύψουν παραβιάσεις.

Εάν έχετε λογαριασμό σε εμάς, σημειώστε ότι πρέπει να κρατήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας μυστικά. Εάν ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή έχει υποστεί κατάχρηση, είναι δική σας ευθύνη να μας ειδοποιήσετε αμέσως για περαιτέρω ενέργειες.

Παιδιά

Δεν σκοπεύουμε να συλλέγουμε ή να συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από παιδιά. Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά.

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε cookies ή/και παρόμοιες τεχνολογίες για την ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών, τη διαχείριση του ιστότοπου, την παρακολούθηση των κινήσεων των χρηστών και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες. Αυτό γίνεται προκειμένου να εξατομικεύσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας μαζί μας.

Ένα cookie είναι ένα μικροσκοπικό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των ιστότοπων. Μόνο εμείς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα cookies που δημιουργούνται από τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να ελέγχετε τα cookies σας σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης. Η επιλογή της απενεργοποίησης των cookies μπορεί να εμποδίσει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Απαραίτητα cookies - αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες σημαντικές λειτουργίες του ιστότοπού μας, όπως η σύνδεση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες.
 • Cookies λειτουργικότητας - αυτά τα cookies παρέχουν λειτουργίες που καθιστούν τη χρήση της υπηρεσίας μας πιο βολική και καθιστούν δυνατή την παροχή πιο εξατομικευμένων λειτουργιών. Για παράδειγμα, μπορεί να θυμούνται το όνομα και το e-mail σας σε φόρμες σχολίων, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε ξανά αυτές τις πληροφορίες την επόμενη φορά που σχολιάζετε.
 • Cookies Analytics - αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της χρήσης και της απόδοσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

Μπορείτε να καταργήσετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε ορισμένα cookies τρίτων μερών χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα βελτίωσης του απορρήτου, όπως το optout.aboutads.info ή το youronlinechoices.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό μας. Η Google έχει τη δική της Πολιτική Απορρήτου την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics, επισκεφθείτε τη σελίδα εξαίρεσης του Google Analytics.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εποπτική Αρχή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλέφωνο: +30 210 6475 600

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν συμμετέχουμε σε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση των περιουσιακών μας στοιχείων, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν ως μέρος αυτής της συμφωνίας. Θα σας ειδοποιήσουμε (για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία και θα σας περιγράψουμε τις επιλογές σας ανάλογα με την περίπτωση. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επικαιροποιήσετε τις συγκαταθέσεις σας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό και θα αναρτούμε την πιο πρόσφατη έκδοση στον ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα ισχύει μόλις η τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου αναρτηθεί στον ιστότοπο. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

Εάν μια αναθεώρηση μειώσει ή αλλάξει σημαντικά τα δικαιώματά σας, θα σας ενημερώσουμε και ενδέχεται να σας ζητηθεί να επικαιροποιήσετε τις συγκαταθέσεις σας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 07.07.21.