Ιόνια νησιά Ιδιότητες

Evander

Ζάκυνθος, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
250
τ.μ.
8.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
4
4

Casa Odyssey

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
197
τ.μ.
4,048
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
3
3

Ino

Κεφαλονιά, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
560
τ.μ.
8.219
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
8
8

Empyrean

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
266
τ.μ.
4.230
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
4
4

Manon

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
401
τ.μ.
7.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
4
5

Elissia

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
420
τ.μ.
3.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
4
4

Azalea

Παξοί, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
140
τ.μ.
2.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
3
3

Evmelia

Ζάκυνθος, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
0
τ.μ.
145.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
n.a.
n.a.

Hidden Gem

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
220
τ.μ.
2.400
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
4
5

Callidora

Παξοί, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
220
τ.μ.
5.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
5
4

Emerald Grove

Παξοί, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
400
τ.μ.
11.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
7
9

Aurelie

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
200
τ.μ.
2,009
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
3
4

Mireille

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
330
τ.μ.
3.300
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
4
4

Aloni

Κεφαλονιά, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
220
τ.μ.
500
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
3
3

Sterna

Κεφαλονιά, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
220
τ.μ.
500
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
3
3

Melite

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
200
τ.μ.
2,081
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
3
3

Corinne

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
230
τ.μ.
2,040
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
3
3

Mirazur

Μεγανήσι, Λευκάδα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
360
τ.μ.
53.717
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
6
6

Aeneas

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
275
τ.μ.
3.652
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
6
6

Impression Sunrise

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
408
τ.μ.
4.258
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
5
6

Amal

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
0
τ.μ.
0
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
5
5

Olive

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
240
τ.μ.
2.380
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
4
5

Galatia

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
400
τ.μ.
3.200
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
6
7

Kylifi

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
260
τ.μ.
2.200
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
5
5

Norelle

Λευκάδα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
170
τ.μ.
6.300
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
3
3

Norma

Ιθάκη, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
685
τ.μ.
1.000.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
6
6

Ianthe

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
280
τ.μ.
5.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
3
4

Evadne

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
360
τ.μ.
5.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
5
6

Magnus

Κέρκυρα, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
380
τ.μ.
5.500
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
4
3

Fiore

Παξοί, Ιόνια νησιά
Μέγεθος ακινήτου
Μέγεθος γης
304
τ.μ.
2.000
τ.μ.
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
5
5