Αναρτήσεις με θέμα: Αγορά

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Κτηματολόγιο της Ρόδου

Το Υποθηκοφυλακείο της Ρόδου, το οποίο πλέον λειτουργεί ως Εθνικό Κτηματολόγιο, ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής του νησιού, δηλαδή ανάμεσα στα έτη 1912-1944.

Μεταφορά των λογαριασμών του σπιτιού στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη

Η αλλαγή του ονόματος στο οποίο θα εκδίδονται οι λογαριασμοί παροχών κοινής ωφελείας (ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, αποχέτευση) του σπιτιού σας είναι στην Ελλάδα μια απλή διαδικασία. Πως μεταφέρονται οι λογαριασμοί παροχών κοινής ωφελείας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη; Οι οικιακοί λογαριασμοί μπορούν να μεταφερθούν στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη του ακινήτου αμέσως μετά την υπογραφή… Διαβάστε περισσότερα »

Προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση ακινήτου στην Ελλάδα.

Η μεταβίβαση ακινήτου μπορεί να γίνει στην Ελλάδα μόνο βάσει συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο συντάσσεται από συμβολαιογράφο και στη συνέχεια ελέγχεται διεξοδικά από τον δικηγόρο του αγοραστή. Όταν ετοιμαστεί το προσχέδιο του συμβολαίου, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και οι νόμιμοί τους εκπρόσωποι συγκεντρώνονται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, προκειμένου να υπογράψουν την σχετική πράξη. Για… Διαβάστε περισσότερα »

Μπορώ να αγοράσω ακίνητο στη Ρόδο;

Είμαι υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να αγοράσω ακίνητο στην Ελλάδα; Ναι. Η διαδικασία είναι η ίδια τόσο για τους Ευρωπαίους, όσο και για τους Έλληνες πολίτες. Είμαι υπήκοος τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε.). Έχω περιορισμούς ως προς την αγορά ακινήτου σε ελληνικό έδαφος; Περιορισμοί υπάρχουν μόνο για τους μη Ευρωπαίους πολίτες, που επιθυμούν να… Διαβάστε περισσότερα »

Η αγορά ακινήτου στη Ρόδο βήμα προς βήμα.

Η αγορά ακινήτου στο νησί της Ρόδου είναι μια απλή διαδικασία, που συνήθως ολοκληρώνεται μεσα σε 4 με 6 εβδομάδες από τότε που το ακίνητο διατέθηκε προς πώληση. Ακολουθεί μια περίληψη της διαδικασίας μέχρι το συμβόλαιο αγοράς.