Καλά νέα για όσους θέλουν να αποκτήσουν την δεύτερη τους κατοικία στην Ελλάδα!
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασαν επιτέλους την πολυαναμενόμενη νομοθεσία, με βάση την οποία θα επιτραπεί η έκδοση αδειών διαμονής για τους υπηκόοους τρίτων χωρών που, κατέχουν ή προτίθενται να αποκτήσουν ακίνητα στην Ελλάδα, αξίας πάνω από 250.000 ευρώ.
Η άδεια θα έχει ισχύ για πάνω από ένα έτος και θα μπορεί να εκδοθεί και για όλους τους πρώτου βαθμού συγγενείς του ιδιοκτήτη (όπως για τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια του), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα αφορά μόνο την διαμονή, χωρίς να δίνει δικαίωμα εργασίας στον κάτοχό της, ή την δυνατότητα να αποκτήσει αργότερα την ελληνική ιθαγένεια. Όπως δήλωσε η κυβέρνηση, η ισχύουσα νομοθεσία περισσότερο μάλλον αποτρέπει, παρά ενθαρρύνει τους μη Ευρωπαίους πολίτες να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, καθώς οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες σε σχέση με την διαμονή τους στη χώρα, αλλά και με τη δυνατότητά τους να επισκέπτονται το ακίνητο τους σε μια πιο σταθερή βάση.
Η κίνηση αυτή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην αγορά ακινήτων της Ρόδου, καθώς θα διευκολύνει την πρόσβαση των ξένων στις εξοχικές τους κατοικίες και θα επιτρέψει τη διαμονή τους στη χώρα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε σχέση με πριν.
Τώρα και οι μη Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να νοιώσουν τη Ρόδο σαν το σπίτι τους!